• 1

ควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ

 การควบคุมคุณภาพขวด

4
3
7

รายงานมุ่งเน้นไปที่มิติข้อมูลทั้งหมดรวมถึงมิติของชิ้นส่วนการประกอบ

การตรวจสอบความแข็งและขนาดของส่วนประกอบย่อย

การตรวจสอบโครงสร้างโลหะและความแข็ง

การตรวจสอบและวิเคราะห์

3

ความต้านแรงดึง

1

การทดสอบทราย

2

การตรวจสอบโครงสร้างและการกระจายของเกล็ดด้วยกล้องจุลทรรศน์พร้อมกับการวัดขนาดเมล็ดพืช

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1